wokalny

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

GOUK w Różanie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w solowym konkursie wokalnym "Śpiewanie w Różanie V", który odbędzie się 27 lipca z okazji Dni Różana 2019.

Jeśli kochasz muzykę i lubisz śpiewać, chcesz zaprezentować się szerszej publiczności, a może chciałbyś rozgrzać publiczność przed główną gwiazdą nadchodzących Dni Różana?
Podziel się z nami swoimi muzycznymi fascynacjami i zostań jedną z Gwiazd.
Zgłoś się do nas, zaśpiewaj, wygraj atrakcyjną nagrodę i przeżyj niezapomnianą muzyczną przygodę.

 

Regulamin V Edycji Konkursu Wokalnego "Śpiewanie w Różanie"
organizowanego w ramach Dni Różana 2019

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie (ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan).

II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja amatorskiego śpiewania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub własnych utworów oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.

III. Uczestnicy:
1. Soliści - amatorzy w wieku powyżej 8 lat.
2. Liczba uczestników ograniczona z powodu ograniczeń czasowych programu imprezy plenerowej Dni Różana 2019.
3. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 osób, które dostarczą/nadeślą, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z podkładem muzycznym (audio lub mp3) do 22 lipca 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Termin:
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego dla publiczności koncertu w dniu 27 lipca 2019 roku w ramach obchodów DNI RÓŻANA 2019.
2. Konkurs będzie trwał w godzinach 16.00 - 18.00.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 28 lipca 2019 r. o godz. 20.30. O godzinie 21:00 wystąpią laureaci 3 pierwszych miejsc konkursu tuż przed koncertem zespołu SŁAWOMIR.

V. Miejsce:
06-230 Różan, ul. Plac Obrońców Różana (Rynek w Różanie). Scena.

VI. Jury:
Jury 3-osobowe zostanie powołane przez dyrektora GOUK w Różanie.

VII. Nagrody:
Pierwsze miejsce - 1000 zł.
Drugie miejsce - 700 zł.
Trzecie miejsce - 500 zł.

 

VIII. Warunki udziału:

1. Formuła konkursu jest otwarta. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni soliści - amatorzy.
2. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, disco, melodie tradycyjne, śpiewane w języku polskim, jak i w językach obcych itp.).
3. Uczestnik śpiewa z podkładem muzycznym w formacie AUDIO lub MP3, dostarczonym do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym lub własnym akompaniamentem. Organizatorzy zapewniają dla uczestników nagłośnienie i niezbędny sprzęt techniczny potrzebny do przeprowadzenia konkursu.
4. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden, wcześniej zgłoszony utwór/piosenkę.
5. Kolejność występów poszczególnych uczestników zostanie podana do ich informacji na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu, w dniu jego trwania. Przybycie uczestnika na miejsce konkursu powinno się odbyć najpóźniej do godziny 15.30.
6. Warunkiem otrzymania nagrody za zajęte miejsce, jest obecność na oficjalnym ogłoszeniu wyników w dniu 28 lipca 2019 o godzinie 20.30, na Placu Obrońców Różana obok sceny.
7. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury pracuje w oparciu o ilość punktów (od 1 do 10), która po zsumowaniu ocen członków Jury wskaże laureatów. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
8. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie trwania konkursu oraz koncertów towarzyszących.
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.gouk.pl (dostępny tu) wraz z nadesłanym podkładem muzycznym w formie cyfrowej, który zostanie wykorzystany w trakcie trwania konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 lipca 2019 roku, osobiście w siedzibie GOUK w Różanie (06-230 Różan, ul. A. Mickiewicza 5) oraz pod adresem e-mail: sebastian@gouk.pl.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0 29) 766 90 42.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego zapisów.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w dowolnym momencie z powodów i czynników niezależnych od Organizatora.
 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj