Harmonogram zajęć stałych w sezonie kulturalnym 2017/2018

 

Poniedziałek
Taniec, zajęcia taneczne dla Pań z elementami aerobiku - Małgorzata Wójcik
17:00 - 17:40 - dzieci 5-7 lat
17:50 - 18:50 - dzieci 8-14 lat
19:00 - 20:00 - zajęcia taneczne dla pań

Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Michał Waśkiewicz
15:30 - 19:00 - dzieci, młodzież, dorośli

Szkoła w Załuziu - Koło wokalne - Michał Waśkiewicz
19:15 - 20:15

Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 19:00 - dzieci, młodzież, dorośli

J. angielski Early Stage
12:00 - 17:40

Język niemiecki - Hanna Żebrowska
18:05 - 19:05

Art.- deco - Iwona Murzyn
15:00 - 16:00 - dzieci 6 – 9 lat


Wtorek
Plastyka - Edyta Bury
15:30 - 16:30 – dzieci 3-6 lat (grupa I)
16:30 - 17:30 – dzieci 7-14 lat (grupa II)

Teatr „Qlturalnie proszę” - Anna Skrzecz
15:00 - 16:00 - szkoła podstawowa
Angielski dla dorosłych - Paulina Chrzanowska
18:20 - 19:20
19:30 - 20:30
GRUPA WSPARCIA
16:00 – 19:00
J. angielski Early Stage
13:00 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 17:10
17:20 - 19:00
Zespoły muzyczne
18:00 - 21:00

Środa
GRUPY ZABAWOWE - Iwona Murzyn
11:00 - 12:30

Teatr „Qlturalnie proszę” - Anna Skrzecz
15:30 - 17:30 - gimnazjum

Nauka gry na gitarze - Jarosław Ptak
13:30 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli

J. angielski Early Stage
13:00 - 18:40


Czwartek
Podstawy obsługi komputera (dla dorosłych) - Marzena Cachel
13:45 - 14:45

Taniec, zajęcia taneczne dla Pań z elementami aerobiku - Małgorzata Wójcik
17:00 - 17:40 - dzieci 5-7 lat
17:50 - 18:50 - dzieci 8-14 lat
19:00 - 20:00 - zajęcia taneczne dla pań

Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Michał Waśkiewicz
15:30 - 17:00 - dzieci, młodzież, dorośli
17:30 - 18:30 - dzieci, młodzież, dorośli

Koło Wokalne z Elementami Rytmiki - Michał Waśkiewicz
17:00 - 17:30 - dzieci 6-8 lat

J. angielski Early Stage
13:00 - 14:30
14:40 - 15:30
15:40 - 17:10
17:20 - 19:00
Zespoły muzyczne
19:00 - 21:00
MALI ODKRYWCY - Agnieszka Kluczek
13:30 - 14:30 - dzieci 7-9 lat
14:50 - 15:50 - dzieci 4-6 lat

Piątek

Zespół Muzyczny - Tomasz Grześkowicz
18:00 - 20:00

Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 18:00 - dzieci, młodzież, dorośli

Język niemiecki - Hanna Żebrowska
16:00 - 19:00


Sobota (co druga od 7 października)
Robotyka
10:00 - 13:30

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie.

Regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie

 1. Zajęcia w GOUK w Różanie odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu lub przeniesienia uczestników w obrębie grup.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 6. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 8. Rodzice podczas zajęć pozostają w holu (z wyjątkiem zajęć pokazowych).
 9. Dzieci, które będą miały odnotowaną niską frekwencję będą skreślone z listy uczestników.
 10. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka w terminie 24 godzinnym przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia naliczana będzie opłata: zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach – 30 zł, pozostałe zajęcia – 10 zł.
 11. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Śmietnik znajduje się w holu – uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w budynku GOUK.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego dotyczących występów i pokazów.
 14. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach GOUK.
 15. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do GOUK w Różanie odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. GOUK w Różanie zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOUK w Różanie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania

*****************************

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
* DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W GMINIE RÓŻAN
 • Koło plastyczne (60min.) - 12 zł*
 • Taniec (w zależności od grupy wiekowej od 40 do 60 min.) - 12 zł*
 • Zajęcia taneczne dla pań z elementami aerobiku (60 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne z elementami rytmiki (30 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne (60 min.) - 12 zł*
 • Grupy zabawowe (90 min.) - 20 zł miesięcznie*
 • Grupy zabawowe (90 min.) - 10 zl
 • Nauka gry na instr. (klawiszowe, gitarze, perkusja - 30min.) - 25 zł*
 • Nauka gry na instr. dętych (30min.) - 35 zł*
 • Teatr Qlturalnie Proszę (60 min.) - 12 zł*
 • Mali Odkrywcy (60 min.) - 12 zł*
 • Podstawy obsługi komputera (60 min.) - 12 zł*
 • Język angielski dla dorosłych (60 min.) - 50 zł miesięcznie
 • Język niemiecki (60 min.) - 100 zł miesięcznie
 • Zajęcia ArtDeco (60 min.) - 12 zł*

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Koncert patriotyczny

Konkurs recytatorski

Więcej…

Koncerty filharmonii sezon 2018-2019

Zajęcia wakacyjne

Więcej…

DNI RÓŻANA