KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie z siedzibą: ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 29 7669 042 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z celami statutowymi (m.in. organizacja imprez, zajęć, konkursów, warsztatów, wycieczek, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

4. Zebrane dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań statutowych Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie.

 

 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj