Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Park linowy GIBON

Gibon

Regulamin wyjazdu do Parku Linowego „GIBON” w Przasnyszu w dniu 20.08.2021 r.

 1. CEL WYCIECZKI:
• propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
• podniesienie sprawności fizycznej dzieci,
• nauka panowania nad emocjami oraz przezwyciężanie własnych słabości np. lęk wysokości, brak pewności siebie;
• integracja, nauka komunikacji i współdziałania w grupie,
• poznanie siebie nawzajem, budowanie wzajemnych relacji,
• poznanie swoich słabych i mocnych stron.

2. TERMIN WYJAZDU: 20.08.2021 r. ZAPISY DO: 16.08.2021
3. MIEJSCE: PARK LINOWY „GIBON” w PRZASNYSZU
4. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

5. PLAN WYCIECZKI:
09:00 - zbiórka i wyjazd autokaru spod budynku GOUK,
10:00 - 14:00 przejście tras w Parku Linowym,
14:00 - 16:00 czas wolny (m.in. grill/ognisko, wspólne zabawy)
ok. godz. 17:00 - powrót do Różana.

6. UCZESTNICTWO:
- wycieczka dla dzieci w wieku 7-15 lat, których Rodzice/Opiekunowie wyrazili zgodę poprzez podpisanie oświadczenia i dokonali wpłaty,
- uczestnictwo w wycieczce płatne w wysokości 50,00 zł,
- Organizator nie zapewnia posiłku (każde dziecko zabiera ze sobą kiełbaskę i pieczywo na ognisko/grill),
- liczba uczestników ograniczona (o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń).

7. SPRAWY RÓŻNE:
- w sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
- uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez Organizatora
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
- w przypadku zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.
8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE.
Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do:
- posiadania ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- przestrzegania reżimu sanitarnego (obowiązek posiadania maseczki, chustki lub przyłbicy),
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Opiekunów lub Kierownika wycieczki,
- postępowania i zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej i etyki,
- informowania Opiekuna lub Kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
Prosimy, aby dzieci miały:
- SPORTOWE OBUWIE – odpowiednie do chodzenia po deskach,
- czapki lub inne nakrycia głowy chroniące przed słońcem,
- mały plecak, w którym mogą nosić butelkę z wodą 0,5 l

W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną o tym powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiada Rodzic/Opiekun. Dalsze postępowanie będzie zależało od decyzji Organizatora.

Oświadczenie do pobrania - [xxx}

 

Konkurs fotograficzny

 

00002

Krajobraz nad jeziorkiem w Chełstach - Julia Domżalska (Motyle) - I miejsce

00004

Sarny w lesie w Dzbędzu - Antoni Bełdycki (Biedronki) - II miejsce

00005

Tęcza Różan - Julia Samoraj (Motyle) - III miejsce

Inne zdjęcia

00003

Rzeczka Różanica pomiędzy wsią Ponikiew, a wsią Zawady - Nela Banaszek (Motyle)

00006

Ulca Kamienne Schodki wraz z ujęciem wody źródlanej - Gabriela Dumała (Motyle)

00001

Czołg - Alicja Opacka (Krasnale)

00007

Zachód słońca Szygi - Natalia Grabowska (Biedronki)

00008

Kościół - Zuzanna Pskiet (Biedronki)

 

 

Więcej…

Dzień Dziecka

Fot.GOUK Różan

Konkurs wielkanocny

Wyniki konkursu plastycznego „WIELKANOCNE STROIKI I PISANKI”

Dzień dobry! :)
W dniu 26.03.2021 zakończył się termin zgłaszania prac do konkursu organizowanego przez GOUK w Różanie.
Zgłoszono 21 prac, które wywarły na nas ogromne wrażenie. Każda praca jest piękna i wyjątkowa.
Zdania były podzielone, wybór był ciężki, jednak decyzja została podjęta. Oto wyniki w dwóch kategoriach wiekowych.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III
1 miejsce - Gabriela Wilczewska
2 miejsce - Florentyna Kosmala
3 miejsce - Kamil Załęski

Dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VIII)
1 miejsce - Zuzanna Sielska
2 miejsce - Alicja Murzyn
3 miejsce - Julia Klusek

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu za piękne prace.
Wszyscy jesteście mega zdolni i utalentowani.  
Wszyscy zasłużyliście na nagrody :)
Zapraszamy laureatów po odbiór nagród rzeczowych oraz pozostałych uczestników po odbiór słodkich nagród pocieszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 do GOUK w Różanie.

Wesołych świąt! :)

Więcej…

Szkolenie - sieć na kulturę