Praktyka_weter
Ubezpieczenia
Zoologiczny

WYNIKI KONKURSU "MOJA FANTAZJA - NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA"
Kochani, 3 grudnia zakończył się termin nadsyłania prac do konkursu organizowanego przez GOUK w Różanie. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie są niesamowite. Autorzy prac niewątpliwie włożyli w nie dużo serca i talentu, co utrudniało wyłonienie tej najlepszej. Jury powołane przez organizatora ostatecznie zdecydowało o wynikach konkursu.

Kategoria wiekowa: Przedszkole - klasa III Szkoły Podstawowej.
1. Nikola Woźniak
2. Julia Wilczewska
3. Alicja Sielska

Kategoria wiekowa: Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej.
1. Vanessa Myślak
2. Kalina Bereszczyńska
3. Kacper Sośnicki

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Wszyscy zasłużyli na nagrody :), po które można zgłaszać się od 7 grudnia do GOUK w Różanie. Im szybciej, tym lepiej ;) Poniżej zdjęcia prac konkursowych. Wesołych świąt!
REGULAMIN - MIKOŁAJKOWY KONKURS
„MOJA FANTAZJA - NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA”
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, zwany dalej "Organizatorem".
2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Różan.

II. CEL KONKURSU
– Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży;
– Kultywowanie tradycji świątecznych;
– Rozwijanie zdolności manualnych;
– Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest dowolna ozdoba świąteczna zakwalifikowana do jednej z przykładowej kategorii:
- Kartka świąteczna (format dowolny, technika dowolna, przestrzenna lub płaska),
- Ozdoba przestrzenna (choinki, stroiki, dekoracja, technika dowolna),
- Bombka świąteczna (w dowolnym kształcie i technice).

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe:
- Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III
- Dzieci w wieku szkolnym - klasy IV-VIII
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w godzinach od 08:00 do 16:00 do budynku GOUK w Różanie (kawiarenka) do 03.12.2020 r. Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko uczestnika, wiek, numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
3. Prace po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Organizator powoła Komisję Konkursową, która ocenii prace konkursowe. Ocenie podlegać będą:
- Estetyka wykonania pracy,
- Oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
- Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gouk.pl oraz Fanpage na Facebook.
V. NAGRODY
Organizator przewiduje 3 nagrody główne w danej kategorii wiekowej. O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej.
5. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Konkurs

WYNIKI KONKURSU "MOJA FANTAZJA - NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA"
Kochani, 3 grudnia zakończył się termin nadsyłania prac do konkursu organizowanego przez GOUK w Różanie. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie są niesamowite. Autorzy prac niewątpliwie włożyli w nie dużo serca i talentu, co utrudniało wyłonienie tej najlepszej. Jury powołane przez organizatora ostatecznie zdecydowało o wynikach konkursu.

Kategoria wiekowa: Przedszkole - klasa III Szkoły Podstawowej.
1. Nikola Woźniak
2. Julia Wilczewska
3. Alicja Sielska

Kategoria wiekowa: Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej.
1. Vanessa Myślak
2. Kalina Bereszczyńska
3. Kacper Sośnicki

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Wszyscy zasłużyli na nagrody :), po które można zgłaszać się od 7 grudnia do GOUK w Różanie. Im szybciej, tym lepiej ;) Poniżej zdjęcia prac konkursowych. Wesołych świąt!
Więcej…

Konkurs plastyczny

WYNIKI KONKURSU - Twój wymarzony Dom Kultury

GOUK w Różanie dziękuje serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu za udział i nadesłane prace.

Oficjalne wyniki za największą liczbę zebranych lajków pod swoją pracą:
I miejsce - Natalka z wynikiem 229 (nadesłane przez Ewelina Stryjewska)
II miejsce - Gabrysia z wynikiem 222 (nadesłane przez Agnieszka Napiórkowska)
III miejsce - Amelia z wynikiem 125 (nadesłane przez Żaneta Kopera).

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy od 18 maja po odbiór nagrody niespodzianki. Dla pozostałych uczestników przewidzieliśmy nagrody pocieszenia do odebrania w Gouk.

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

KONCERT ODWOŁANY

Więcej…

Kino

kino pazdziernik

5 Królowej Bony

5 BONY net